» Ovocinárstvo

Ovocinárstvo má vo vestenickej doline dlhodobé tradície. Bolo hlavným zdrojom obživy obyvateľov. Najstarším druhom ovocných stromkov boli jablone, hrušky, bystrické slivky a durandzie. V marci 1931 založili vo Vesteniciach odbočku Slovenskej ovocinárskej spoločnosti.

Ovocie nižšej kvality, najmä slivky, používali na výrobu slivovice. V strede obce bola pálenica. Obsah obecného kotla bol 300 litrov. Pálenica bola obnovená v roku 1937 a v roku 1950 bola externými vplyvmi definitívne zrušená. Po jej zrušení chodili obyvatelia páliť ovocie do susednej obce - Račice. Dnes je aj táto pálenica nefunkčná a občania chodia páliť svoje ovocie do vzdialených páleníc.

Obyvatelia našej, ale aj susedných obcí, sa naďalej venujú pestovaniu ovocia a jeho ďalšiemu spracovaniu pálením. A tak vznikla myšlienka obnoviť tradíciu vestenickej doliny a zúročiť to, čo predchádzajúce, ale i súčasné generácie vložili do sadov a pestovania ovocia a postaviť v obci Horné Vestenice novú pálenicu.